Gardekonsert med Lillestrøm Musikkorps


HMKG og LMK 2020

https://www.facebook.com/events/795832394199059/

I tradisjon tro avholder Lillestrøm Musikkorps Gardekonsert, en av årets for vår del favorittkonserter, sammen med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Et flertall av våre medlemmer er tidligere gardister i musikktroppen, derfor er konserten en av årets høydepunkter. Gjennom flere år har våre medlemmer vært i garden for så å komme tilbake, av og til drar de også med seg nye bekjentskap noe som merkes på årets medlemsmasse. 12. desember kl 18:00 er det igjen muligheter får å høre årets garde-rekrutter før Lillestrøm musikkorps avslutter i kjente former. Vi gleder oss!

———
Tid: Søndag 12. januar kl 18:00
Sted: Teatersalen, Lillestrøm kultursenter

Billetter selges på Lillestrøm kultursenters nettsteder:
https://checkout.ebillett.no/120/events/102083/purchase/setup?kanal=kwb

Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps v/ Bjørn Bogetvedt
Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps er det eneste av Forsvarets korps som utelukkende består av vernepliktige. Gardens Musikkorps er delt i to, og består av musikktroppen, et janitsjarkorps med omtrent 60 vernepliktige musikanter, og signaltroppen, et marsj og fanfarekorps bestående av rundt 25 musikanter.

Soldatene som rekrutteres til Garden har bakgrunn fra korps eller tilsvarende, og må prøvespille for å vise at de er kvalifisert til en plass i korpset. De som tas opp er ikke bare dyktige musikere, men også svært motiverte for en hard tjeneste.
I løpet av et år i Gardens musikkorps får soldatene i tillegg til grunnleggende soldatutdanning (GSU), som innebærer mye trening både fysisk, musikalsk og i eksersis. Gardistene deltar på konserter, tattooer, oppvisninger og lignende i store deler av Norge, men også i utlandet.

Kilde: https://forsvaret.no/kultur/musikk/H-M-Kongens-Garde

Lillestrøm Musikkorps v/ Trond Myhre
Lillestrøm Musikkorps ble stiftet 1. januar 1920.
Korpset har over tid hatt en stor, stabil og dyktig besetning. Dette har vært en viktig årsak til at korpset har holdt et høyt nivå over mange år. En stor kjerne av medlemmene har spilt sammen i lang tid, kjenner hverandre godt og er omforente om hva som er korpsets styrker og hvordan disse tas ut på best mulig måte. Flesteparten av våre medlemmer er tidligere gardister og i Lillestrøm Musikkorps sitter det også generasjoner med gardister fra Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps.

Lillestrøm Musikkorps spiller musikk i alle sjangere og tilbyr et bredt spekter av konsertkonsepter

many countries for the treatment of ED. In clinical trials, cheap viagra of men aged 40 and above identified ED as the health issue.

.

Korpsets målsetning er å være et av Norges ledende amatørkorps og levere gode konsertopplevelser for vårt publikum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *